Houses of Portugal

Algemene voorwaarden

De algemene huurvoorwaarden gelden voor alle vakantiewoningen Houses of Portugal.

Afspraken tussen huurder en Houses of Portugal, die een gehele of gedeeltelijke wijziging, aanpassing of opheffing van deze huurvoorwaarden inhouden, dienen schriftelijk worden vastgelegd. Eventuele wijzigingen betekenen niet dat de overige voorwaarden van de huurvoorwaarden, gedeeltelijk noch geheel, hun geldigheid verliezen.

§ 1. Huurovereenkomst

Een huurovereenkomst kan schriftelijk, telefonisch, mondeling of elektronisch (e-mail) worden aangegaan en is in alle gevallen onderworpen aan de op dat moment geldende algemene bepalingen. Direct na de boeking stuurt Houses of Portugal een e-mail ter bevestiging van de afgesloten huurovereenkomst. Huurder is verplicht deze bevestiging te controleren en eventuele afwijkingen ten opzichte van hetgeen is overeengekomen direct te melden aan Houses of Portugal. Alle bevestigingen, huurcontracten en overige informatie zullen uitsluitend elektronisch via e-mail worden toegezonden.

Houses of Portugal stuurt geen bescheiden per post.

§ 2. De prijs van de vakantiewoning

De prijs van de vakantiewoning beslaat de diensten die zijn inbegrepen in de prijs voor de vakantiewoning en opgenomen zijn op de website. Bij enkele vakantiewoningen kunt u optioneel extra items of diensten kiezen die in dat geval worden toegevoegd aan de huurprijs.

§ 3. Betalingsvoorwaarden

Bij ontvangst van de boekingsbevestiging zijn 25 % van de totale huursom verschuldigd. De resterende huursom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode in bezit te zijn van Houses of Portugal.

Bij boeking korter dan 6 weken voor aanvang van de huurperiode dient de huursom in zijn geheel te worden voldaan. Als de laatste termijn niet op tijd is betaald behoudt Houses of Portugal zich het recht voor om de huurovereenkomst te annuleren zonder verdere mededeling. In de beschrijving van de vakantiewoning op internet staat vermeld welke voorzieningen in de huurprijs zijn inbegrepen en voor welke apart betaald moeten worden.

§ 4. Borg

Houses of Portugal of de plaatselijke samenwerkingspartner is gerechtigd een borgsom te vorderen, te voldoen per overboeking samen met de restbetaling 6 weken voor aankomst. De borgsom dient als garantie voor de verplichtingen van huurder en wordt uiterlijk 2 weken na afloop van de huurperiode geretourneerd, indien er geen schade aan de woning of de inboedel is geconstateerd.

§ 4.1 Annuleren

In geval van annulering meer dan 6 weken voor aanvang van het verblijf zal 50% van de aanbetaling worden geretourneerd. Bij een annulering binnen de termijn van 6 weken zal geen restitutie plaatsvinden. Wij raden daarom een annuleringsverzekering aan.

Aangepaste Covid voorwaarden: Reserveringen gemaakt na 6 april 2020, vallen onder onze standaard annuleringsvoorwaarden, behalve wanneer de Algarve of de gemeente waar de accommodatie zich bevindt wordt gesloten vanwege COVID-19. Gerelateerde COVID-19 omstandigheden die niet onder de voorwaarden vallen, zijn onder andere: vervoersverstoringen en -annuleringen, reisadviezen en -beperkingen, gezondheidsadviezen en quarantaines. Hierop zijn gewoon de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Wij raden daarom een annuleringsverzekering aan.

§ 5. Aantal personen

De vakantiewoning mag niet worden bewoond met meer personen dan het aantal dat staat aangegeven in de beschrijving van de vakantiewoning en aangegeven zijn bij de boeking. Indien er twijfel bestaat over het toegestane aantal personen gelieve het huurcontract of de beschrijving op internet te raadplegen. Kinderen tellen ook mee in het toegestane aantal bewoners. Kinderen onder 2 jaar die het maximaal toegestane aantal inwoners overschrijden moeten altijd aangevraagd worden bij Houses of Portugal tijdens boeking.

§ 6. Schoonmaak

Huurder is verplicht de gehuurde vakantiewoning aan het einde van de huurperiode in opgeruimde toestand achter te laten. Huurder is verantwoordelijk voor alles wat tijdens de huurperiode aanwezig is in de vakantiewoning. In geval van schade is de huurder verplicht de plaatselijke verhuurder van de vakantiewoning hiervan per direct op de hoogte te stellen. Schade die op het moment van vertrek niet is gemeld, wordt hersteld op kosten van de huurder. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan, zal zo spoedig mogelijk worden hersteld en dient voor vertrek te worden afgerekend. Houses of Portugal is niet verzekerd voor persoonlijke schade aan huurder of aan persoonlijke eigendommen tijdens de huurperiode.

§ 7. Plichten van de huurder

De huurder is verplicht om aan te komen binnen de op de huurovereenkomst vermelde aangegeven tijdsruimte voor de sleuteluitgave, of een regeling te treffen voor latere sleutelafgave. De huurder is verantwoordelijk voor een correcte, zorgvuldige en verantwoorde behandeling van het vakantiehuis en alles daar mee in verband houdend. Dit omdat de huurder aansprakelijk is voor alle schade veroorzaakt door de huurder (en die hem vergezellen, gasten en huisdieren). De verhuurder heeft de bevoegdheid om het verblijf van de huurder met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de huurder of iemand van zijn groep niet naar behoren met de vakantiewoning en zijn inboedel omgaat, of indien zij zich op enige wijze niet correct gedragen tegenover andere huurders of buren. De sleutel van de vakantiewoning wordt vaak verstrekt tegen betaling van een borgsom. Als de woning in een nette staat wordt achtergelaten en de huurder geen extra bedragen verschuldigd is aan de huurder wordt de borg teruggegeven na het eind van de huurperiode. De huurder is verantwoordelijk voor kosten en schade, óók als het schadebedrag de hoogte van de borgsom overschrijdt. De huurder is verplicht de vakantiewoning in een nette staat achter te laten. De afwas moet gedaan zijn en de vuilnis weggebracht, ook als er betaald is voor een eindschoonmaak. Vragen over verloren voorwerpen kunnen tot 2 dagen na vertrek bij Houses of Portugal ingediend worden. Groepen van jongeren (waar deelnemers niet ouder zijn dan 25 jaar) feesten in en om het huis en huisdieren zijn niet toegestaan. Bij twijfel gelieve contact op te nemen met Houses of Portugal.

§ 8. Voorbehouden

Houses of Portugal behoudt zich het recht voor de prijzen en aanbiedingen aan te passen en veranderingen door de voeren op onze website. Houses of Portugal is niet verantwoordelijk voor typefouten op de website, veranderende lokale prijzen voor verbruik van water, elektriciteit, gas, verwarming of voor foutieve informatie van onze zakenpartners.